Vi hjælper med

køb, salg, lejeforhold, finansiering, myndigheder osv. når det handler om Restauranter, Caféer, Barer, Diskoteker, Natklubber, Bodegaer, Kroer, Hoteller, Catering ...

Her får du

interessante tilbud, korrekt salgs-vurdering og professionel rådgivning.

Vi har ikke fast kontortid, så ring, SMS og mail, når det passer dig bedst.

Kontant eller finansieret?

Hvis du kan udbetale mindst ⅓ kan vi som regel hjælpe med finansieringen. Har du mulighed for at låne i banken, så er det altid det billigste.

Fuld diskretion

Når en sælger ønsker diskret salg, mangler adresse og billeder i salgsopstillingen.

Hvis sagen er interessant for dig: ring til Restaurantsalg og få en aftale.

Salgslisten

Hvor   Type

 

KLIK på annoncen, når du vil have en salgsopstilling.
Finder du ikke hvad du søger, så klik her!

 

NY PRIS
Slagelse
Sag nr. 4982

Flot og veldrevet Sushiforretning

Pris

795.000

God omsætning med over­skud. fin husleje og god bel­lig­len­hed.

Pris på vilkår

960.000

Udbetaling

300.000
Omsætn./år 2.800.000
Husleje/md 12.000
Areal m2 179
Pladser 46
Vesterbro København Sag nr. 3933

Stor Restaurant med 05 bevilling

Pris

1.990.000

Restauran­t i to etager foruden kælder, med rigtig god bel­lig­len­hed på Vesterbrogade. Mas­ser af kvadratmeter, mange siddepladser, god­t køk­ken og 05 bevil­ling.

Pris på vilkår

2.436.667

Udbetaling

650.000
Omsætn./år 4.300.000
Husleje/md 93.466
Areal m2 546
Pladser inde 200
Pladser ude 6
NY PRIS
Syddanmark
Sag nr. 3878

Byens bedste og smukkeste restaurant

Pris

598.000

Usædvanlig smuk gammel res­tau­ran­t med bedste bel­lig­len­hed i gågade. Her er mas­ser af histor­ie, men desuden moderne res­tau­ran­tdrift i vel­hold­te fa­ci­li­tet­er og med god omsætning og in­d­tjeningsmuligheder. Stor ude­servering både på gaden og i smuk gård­have.

Pris på vilkår

698.000

Udbetaling

200.000
Omsætn./år 5.000.000
Husleje/md 26.500
Areal m2 412
Pladser inde 108
Pladser ude 106
NYHED
Østerbro København
Sag nr. 5080

Attraktiv og populær Pub

Pris

1.100.000

Puben lig­ger lige over­for Parken med god synergi til de nærtlig­gen­de res­tau­ran­ter. Pubben er fyld­t når der er sport- el­ler musikar­ragemen­ter i Parken, men er til­lige mødested for mange lokale, som benytter sig af pubbens offen­tlige visning af sport.
Trods de beherskede åbnings­ti­der er der en god omsætning, som kan forøges ganske betragteligt.

Pris på vilkår

1.325.000

Udbetaling

450.000
Omsætn./år 2.200.000
Husleje/md 35.589
Areal m2 249
NYHED
Vedbæk
Sag nr. 5072

Restaurant med stor udeservering tæt på Øresund

Pris

350.000

Flot thai-res­tau­ran­t med stor solrig gård­have og god bel­lig­len­hed på hoved­gaden. Omsætningen har været stigen­de de sidste 2 år, og der er gode muligheder for yderligere forøgelse, bl.a. ved take away.

Pris på vilkår

415.000

Udbetaling

150.000
Omsætn./år 1.600.000
Husleje/md 22.262
Areal m2 208
Pladser inde 65
Pladser ude 50
NYHED
Brønshøj-Vanløse
Sag nr. 5070

Stort lejemål i markant hjørneejendom

Pris

695.000

Usædvanligt stor­t lejemål, der in­deholder res­tau­ran­tlokaler og 2 butik­ker, 1 lejlighed samt kælder. Butik­ker, lejlighed og kælder kan udlejes separat, hvis det ønskes for at ned­bringe huslejen. Restauran­tlokalerne er opdelt i res­tau­ran­t og sel­skabs­lo­ka­ler og der er selv­stæn­dige in­d­gange fra gaden. I øjeblik­ket drives der in­disk res­tau­ran­t fra lokalerne. Der medfølger parkeringspladser i gården.

Pris på vilkår

825.000

Udbetaling

300.000
Omsætn./år 2.500.000
Husleje/md 47.608
Areal m2 586
Pladser inde 150
Pladser ude 75
NYHED
Vesterbro København
Sag nr. 5069

Nyistandsat take-away

Pris

350.000

Velin­drettet take-away med fornuftig husleje, god bel­lig­len­hed, god­t inven­tar. Mulighed for aftenåben­t.

Pris på vilkår

416.667

Udbetaling

150.000
Husleje/md 10.200
Areal m2 51
Pladser 8
NYHED
Næstved
Sag nr. 5068

Egen ejendom med Fast Food - husleje 311 kr. pr. måned

Pris

650.000

Du køber og ejer virksomheden incl. bygningen med alt inven­tar og goodwil­l, og betaler kun 311 kr./md for leje af grun­den. For­retningen er totalt nyistan­dsat og ud­styret med alt.
Fremragen­de bel­lig­len­hed med hyg­geligt uden­dørs serveringsareal, gratis parkering og mas­ser af beboelse.

Du over­tager en vel­ud­styret og totalt nyin­drettet for­retning og er klar til at gå igang omgåen­de uden at skul­le ofre en krone ekstra.

Pris på vilkår

775.000

Udbetaling

300.000
Omsætn./år 1.550.000
Husleje/md 311
Areal m2 60
Pladser inde 16
Pladser ude 20
NYHED
Skørping-Aalborg
Sag nr. 5056

Idyllisk restaurant m. ejendom

Pris

1.990.000

Restauran­ten er naturskøn­t be­lig­gen­de mid­t i skoven ved St. Øks­sø i Skørping. Restauran­ten bor i egen vel­hold­t ejen­dom, grun­den er lejet af Naturstyrelsen.
Restauran­ten kan in­den­dørs rumme sel­skaber på op til 62 personer samt 40 på ter­rasen. Der er tidligere hold­t stør­re sel­skaber i telt på plænen på op til 100 personer.
Virksomheden drives i dag som en helårs­for­ret­ning, men der er ik­ke krav hertil.
Omsætn./år 2.700.000
Husleje/md 6.667
Areal m2 201
Pladser inde 62
Pladser ude 40
Frederikssund Sag nr. 5051

Catering og take-away

Pris

1.000.000

Velkøren­de for­retning med ordrebog langt in­d i fremtiden, frokostor­dninger mm. Bil­lig husleje, god­t rennomé og nyt vel­in­drettet køk­ken.

Pris på vilkår

1.216.667

Udbetaling

350.000
Omsætn./år 2.925.000
Husleje/md 9.800
Areal m2 119
Pladser 11
Taastrup Sag nr. 5033

Stor flot Restaurant

Pris

1.200.000

Mas­ser af plads, kæmpe vin­duesparti, stor­t vel­in­drettet køk­ken, vel­hold­t ud­styr og flot for­retning.
Er blot noget af det denne for­retning byder på.

Pris på vilkår

1.450.000

Udbetaling

450.000
Omsætn./år 3.200.000
Husleje/md 63.142
Areal m2 400
Pladser inde 220
Pladser ude 80
NYHED
Falster & Møn
Sag nr. 5032

Hyggelig restaurant i 2 etager

Pris

790.000

God­t in­drettet og vel­køren­de res­tau­ran­t med god bel­lig­len­hed på hjørne i cen­trum af Falsters hovedstad, 200 m fra torvet.
Restauran­ten er i 2 etager.
Foruden serverings­lo­ka­ler, er der både bar og toiletter på beg­ge etager, Køk­kenet fin­des i stueplan, det har fuld ud­sugning til varm mad, og har i øvrigt alt hvad der er brug for.
Omsætn./år 2.400.000
Husleje/md 10.200
Areal m2 240
Pladser inde 90
Pladser ude 20
Helsingør Sag nr. 5031

I gågaden med stor gårdhave - Kom med et bud

Pris

125.000

Sælger er ik­ke selv er med i driften af res­tau­ran­ten og har vanskeligt ved at skaffe personale. Derfor ønsker han at sælge omgåen­de og selv om prisen i forvejen er meget lav er han åben over­for at mod­tage et bud på res­tau­ran­ten.

Pris på vilkår

150.000

Udbetaling

50.000
Omsætn./år 1.600.000
Husleje/md 22.500
Areal m2 279
Pladser inde 60
Pladser ude 50
Langeland Sag nr. 5027

Hotel/B&B og forsamlingshus i smuk turist- og havneby

Pris

2.100.000

Spæn­den­de ejen­dom med 17 værelser, op til 44 sovepladser, køk­ken og festsal. Solid ejen­dom, tidligere feriekoloni, 100 m fra Lohals Havn og Marina.
14 værelser er nyrenover­ede, og de 5 med eget bad og toilet. Her kan blive op til 44 sovepladser, Desuden er her køk­ken og festsal til 50.
Foruden over­natten­de gæster, anven­des stedet til udlejning til isæt familiefester. Men her er også mulighed for firmaudlejning, kursus­virk­som­hed mm.
Belig­genheden er god, bygningerne er sun­de, og det hele er i funktionsdygtig stan­d.
Med enkle virkemidler kan du sætte dit præg og skabe dit eget koncept.
Areal m2 441
Hillerød Sag nr. 5023

Restaurant med stort take away salg

Pris

495.000

God bel­lig­len­hed tæt på Torvet. Køk­kenet er vel­ud­styret og med fuld ud­sugning over tag. Der er plads til 20 gæster in­de og 70 i den hyg­gelige, solrige gård­have. Drevet som Thai-res­tau­ran­t med stor­t take away salg, men også anven­deligt for an­dre koncepter.
Fornuftig husleje. Klar til omgåen­de over­tagelse.

Pris på vilkår

595.000

Udbetaling

200.000
Omsætn./år 1.500.000
Husleje/md 11.700
Areal m2 81
Pladser inde 20
Pladser ude 70
København NV Sag nr. 5022

Smørrebrødsforretning

Pris

295.000

God­t in­derettet for­retning med fuld ud­sugning.
Fornuftig fordeling mel­lem serverings/ud­salgs­lo­ka­le og køk­ken. Til­ladelse til salg af burgere i dagtimerne.
Fornuftig husleje.

Pris på vilkår

345.000

Udbetaling

150.000
Omsætn./år 700.000
Husleje/md 4.688
Areal m2 47
Pladser inde 6
Pladser ude 4
Nykøbing Falster Sag nr. 5021

Byens bedste udsigt

Pris

950.000

Top moderne res­tau­ran­t, med stor­t poten­tiale. Flot og smagfuld­t møbleret og med den skønneste ud­sigt over kanalen og Guld­borgsun­d. Moderne køk­ken med det hele, bar, flotte toiletter og lager. Cen­tralt be­lig­gen­de god­t 200 m fra Nykøbing Falster Teater.
Lav husleje.

Pris på vilkår

1.145.000

Udbetaling

360.000
Omsætn./år 2.577.643
Husleje/md 16.259
Areal m2 200
Pladser inde 70
Pladser ude 6
Falster & Møn Sag nr. 5020

Kro med ejendom og muligheder

Pris

1.500.000

Gammel lan­devejskro på Møn, kun 120 km fra København og 15 km fra Stege. En spæn­den­de for­retning med mas­ser af muligheder for et ungt par, som vil have foden un­der eget bord, el­ler et ældre par, som som vil trappe ned fra en stør­re virksomhed. Her er mas­ser af plads i smuk­ke gamle lokaler til 25 gæster i krostuen og op til til 225 gæster i den stor­e sal. Kroen er pt. åben for a la carte fredag, lørdag og søn­dag, men lever for en stor del af sel­skaber.
Kroen sælges med ejen­dom, men hvis du ik­ke har al­le pengene, kan vi muligvis fin­de en forpagtningsløsning.
Tag en tur forbi og kik på stedet som måske kan være din fremtid.
Omsætn./år 2.500.000
Areal m2 752
Pladser inde 350
Pladser ude 50
NYHED
Holbæk
Sag nr. 5019

Flot Burgerrestaurant - tapasbar - take-away i centrum

Pris

650.000

Usædvanlig flot, moderne burger­res­tau­ran­t og tapasbar med meget lav husleje, be­lig­gen­de i leven­de butiks­cen­ter cen­tralt i byen og med stor ude­servering. Stedet er helt nyrenover­et for kort tid siden med nyt gedigen­t ud­styr, og er al­lerede vel­ken­d­t for sin hjemmelavede burger. Omsætningen er på vej op, men stedet skal sælges af personlige årsager.
Her får du virkelig valuta for pengene.

Pris på vilkår

783.000

Udbetaling

250.000
Omsætn./år 1.309.674
Husleje/md 6.871
Areal m2 70
Pladser inde 20
Pladser ude 35
RESERVERET
Kbh. City
Sag nr. 5018

Erhvervsejelejlighed Vesterbrogade

Pris

875.000

Velhold­t kælder lejlighed med god cen­tral bel­lig­len­hed i København V.
Velegnet til mange formål.
9,75% afkast

Pris på vilkår

890.000

Udbetaling

390.720
Areal m2 40
RESERVERET
Kbh. City
Sag nr. 5017

Butik til leje Vesterbrogade

Pris

0

Velhold­t kælderlejlighed med god cen­tral bel­lig­len­hed i København V.
Velegnet til mange formål.
Husleje/md 8.750
Areal m2 40
Midtjylland Sag nr. 5014

Kro centralt i Midtjylland

Pris

5.900.000

Veldrevet virksomhed med god omsætning og in­d­tjening i flot moderniseret kroejen­dom. 5 smuk­ke serverings­lo­ka­ler, det største til 130, moderne køk­ken og toiletter, værelser med eget bad. God bo­lig til ejer el­ler bestyrer.
God bel­lig­len­hed ved trafikeret hoved­vej.
Omsætn./år 6.137.208
Areal m2 834
Varde Sag nr. 5012

Kendt Kongekrone Kro m. ejendom

Pris

1.600.000

En af Danmarks ældste og bedst bevarede tidligere Privil­legeret Kro i Sydvestjyl­lan­d med stor­t oplan­d. Nu godken­d­t som KONGKRONEKRO pga. dokumen­teret histor­ie tilbage til 1708. Kroen er løben­de vedligehold­t og fremstår meget auten­tisk og roman­tisk ved siden af kirken, i lan­dsbyen Fåborg mel­lem Esbjerg og Grin­dsted.
Her er hele 6 lokaler, det største til 150 gæster. Velegnet som man­d-kone-virksomhed, og der fin­des god privat bo­lig på kroen. Kroen sælges med ejen­dom.
Omsætn./år 1.300.000
Areal m2 733
Syddanmark Sag nr. 5003

Smuk selskabsforretning til forpagtning

Pris

590.000

Veldrevet sel­skabs- og even­tfor­retning, be­lig­gen­de i smuk naturområde i udkan­ten af sydjysk provinsby. Flot selv­stæn­dig klas­sisk bygning med smuk­ke renover­ede lokaler og mas­ser af uden­dørs pladser. Fin­t over­skud. Her er tilhøren­de stor privatbo­lig­.
Omsætn./år 2.120.330
Husleje/md 24.904
Areal m2 683
Pladser inde 250
Pladser ude 300
Syddanmark Sag nr. 5002

Stor restaurant med ejendom

Pris

3.300.000

Flot ejen­dom med vel­drevet sel­skabs- og even­tfor­retning, be­lig­gen­de i smuk naturområde i udkan­ten af sydjysk provinsby. Selvstæn­dig klas­sisk bygning med smuk­ke renover­ede lokaler og mas­ser af uden­dørs pladser. Fin­t over­skud.
Her er tilhøren­de stor privatbo­lig­, og der kan evt. etableres en­dnu en bo­lig i den uudnyttede 2. sal.
Omsætn./år 2.120.330
Areal m2 683
Pladser inde 250
Pladser ude 300
Amager Sag nr. 4986

Veldrevet Sushiforretning

Pris

1.000.000

Læk­ker, stilren og in­d­byden­de for­retning med top ud­styr og solid kun­dekreds. Belig­genheden er god og omsætningen rigtig fin.

Pris på vilkår

1.216.667

Udbetaling

350.000
Omsætn./år 2.800.000
Husleje/md 16.221
Areal m2 98
Pladser inde 16
Pladser ude 8
Amager Sag nr. 4974

Nyrenoveret smørrebrødsforretning

Pris

450.000

Pæn smør­re­brødl­for­ret­ning tæt på stran­den og Lergravsparken med god omsætning, god bel­lig­len­hed og gode muligheder.

Pris på vilkår

533.333

Udbetaling

200.000
Omsætn./år 1.500.000
Husleje/md 8.862
Areal m2 141
Pladser inde 3
Pladser ude 10
Langeland Sag nr. 4962

Forpagter eller partner søges

Pris

0

Lohals gamle badehotel skal nu have nyt liv.
Vi søger derfor en forpagter el­ler partner, som vil drive stor­køk­ken, res­tau­ran­t og sel­skabs­lo­ka­ler.
Her bliver senere desuden 28 hotelværelser med eget bad.
Husleje/md 20.000
Areal m2 700
Pladser inde 200
Pladser ude 200
Nordjylland Sag nr. 3917

Unik restaurant med bryggeri på havnen

Pris

1.400.000

Imponeren­de res­tau­ran­t med eget bryg­geri på havnen i driftig købstad i Nordjyl­lan­d. Restauran­ten er ken­d­t af al­le og har et god­t ry i det lokale erhvervsliv samt i lokalbefolkningen.
For­retningen er lige til at over­tage og videreføre med det in­darbejdede koncept.

Pris på vilkår

1.700.000

Udbetaling

500.000
Omsætn./år 4.200.000
Husleje/md 31.333
Areal m2 345
Pladser inde 120
Pladser ude 50
Langeland Sag nr. 3912

Sommerrestaurant, - tjent hjem på 2 mdr.

Pris

120.000

Lohals er en perle på Langelan­ds nordspids, og denne res­tau­ran­t er en perle i Lohals. Fin­t serverings­lo­ka­le og uden­dørs servering med ud­sigt over havnen og van­det. Et kompakt køk­ken og pæne toiletter. Desuden en ekstra etage med grovkøk­ken og egen in­d­gang fra havnen. Drives pt. som sommerfor­retning, men der er også ulighed for weeken­dåbning resten af året.

Pris på vilkår

142.000

Udbetaling

50.000
Omsætn./år 450.000
Husleje/md 4.000
Areal m2 150
Pladser inde 32
Pladser ude 32
Midtjylland Sag nr. 3907

Driftig kro med flot ejendom

Pris

8.350.000

Usædvanlig smuk og vel­hold­t kro i naturskønne omgivel­ser mid­t i Jyl­lan­d, tæt på den jyske motorvej og med kort afstan­d til flere jyske byer. 36 moderne værelser, krostue, res­tau­ran­t, stor privat beboelse, - alt er der, og alt er smukt og gedigen­t og moderne, men histor­ie og patina er bevaret.
Omsætn./år 6.110.710
Næstved Sag nr. 3903

Stor kinesisk restaurant

Pris

770.000

Den komplette kinesiske res­tau­ran­t, med mulighed for at servere både mongolian barbecue, running sushi samt stor kinesisk buffet.
Restauran­ten er placeret i et traffikeret område i udkan­tsområdet af Næstved, tæt på Herlufholms kostskole.

Pris på vilkår

1.033.333

Udbetaling

300.000
Omsætn./år 1.925.000
Husleje/md 26.000
Areal m2 458
Pladser inde 110
Pladser ude 80
Amager Sag nr. 3894

Rygerværtshus med overskud

Pris

650.000

Velbesøgt og hyg­geligt rygerværtshus med stamgæster al­lerede fra morgenstun­den. Bil­lard, spil­lemaskiner
God cen­tral bel­lig­len­hed i hjørneejen­dom i trygt kvarter tæt på Amagerbrogade.
Høj omsætning og stor­t over­skud, som kan forøges + fin spil­lein­d­tægt.

Pris på vilkår

775.000

Udbetaling

300.000
Omsætn./år 2.400.000
Husleje/md 20.359
Areal m2 130
Nørrebro København Sag nr. 3886

Take-away ved ny Metro - Skal sælges nu

Pris

240.000

Take-away med al­lerbedste bel­lig­len­hed ved den kommen­de Metro Station.
Stort køk­ken godken­d­t til varm mad - dog ik­ke shawarma el­ler pizza. Smagfuld­t in­drettet butiks- og serverings­lo­ka­le. Lil­le, solrig ude­servering, som måske kan udvides i forbin­delse med åbningen af Metro-stationen.
Velegnet til al­le take-away koncepter.

Udbetaling

240.000
Husleje/md 26.182
Areal m2 60
Pladser inde 5
Pladser ude 10
Horsens Sag nr. 3876

Stort, flot køkken, take-away og bolig med egen ejendom

Pris

1.220.000

Meget flot og vel­hold­t for­retning og bo­lig med mange m2 og mange muligheder. Her er hvad der skal til for at drive et pizzaria el­ler an­den take-away. Her er også gode muligheder for catering. Beboelse er stor og kan med en min­dre investering æn­dres til 2-3 lejligheder.
Her er mulighed for en god investering.
Omsætn./år 400.000
Areal m2 414
Kgs. Lyngby Sag nr. 3875

Restauratør på Dyrehavsbakken?

Pris

3.500.000

Her er en sjælden mulighed for at blive restauratør på Bak­ken - og en­dda for 2 res­tau­ran­ter i én. For­retningen består nemlig af en res­tau­ran­t med 120 pladser + en gril­lbar med 70 pladser. Du køber bygningerne og betaler kun 8% i leje af grun­den. Tilmed følger der et lil­le "sommerhus" med 3 værelser med i han­delen.
Stort poten­tiale til omsætningsforøgelse for en dygtig og driftig restauratør.
Omsætn./år 1.700.000
Husleje/md 10.917
Areal m2 213
Pladser inde 80
Pladser ude 110
Frederiksberg Sag nr. 3859

Butikslokaler med god beliggenhed

Pris

100.000

Lejemål med god bel­lig­len­hed på luk­ket sidegade til Gl. Kongevej. 2 flotte lyse lokaler med stor­e vin­duer mod gaden og 2 lokaler mod gård­haven. Anven­deligt til mange formål.
Husleje/md 18.912
Areal m2 129
Kbh. City Sag nr. 3851

Stort restaurantlokale i city

Pris

0

Cen­tralt be­lig­gen­de, mas­ser af m2, højt til loftet, lil­le ude­servering.
Med det rigtige koncept, kan her laves den flotteste res­tau­ran­t til over 200 gæster.
Husleje/md 88.000
Areal m2 431
Pladser inde 200
Pladser ude 20
Odense Sag nr. 3819

Unik bar i centrum, 03-bevilling

Pris

750.000

Velken­d­t, spæn­den­de bar i 2 etager. Synlig i gaden, og al­ligevel lid­t diskret. Spæn­den­de in­drettet med bar på beg­ge etager og panoramavin­duer til gaden.
Rimeig husleje.
Evt. mulighed for udvidelse med uden­dørs teras­se.

Pris på vilkår

900.000

Udbetaling

275.000
Omsætn./år 1.840.000
Husleje/md 17.060
Areal m2 148
Pladser 50
Storebælt, Korsør Sag nr. 3739

Stort ferie- og eventcenter med camping, restaurant og multihus

Pris

20.000.000

Sale-an­d-lease-back: 8,4% afkast med 10-årig lejekon­trakt.
260 pladser til campister anlagt i det gamle færgeleje ved Storebælt. Desuden 10 moderne familiehytter, alt i fæl­les fa­ci­li­tet­er, multihus til even­ts samt res­tau­ran­t og stor­køk­ken. En­delig er her pool og minigolf, egen bus og bran­d­bil samt egen anlægsbro for min­dre skibe.
Sælger har selv etableret feriecen­teret, drevet det i 16 år og ønsker at fortsætte driften. Men drift og inven­tar kan evt. også tilkøbes.
Areal m2 56.648
Brande Sag nr. 3706

Landsbykro

Pris

1.500.000

Hyg­gelig lan­dsbykro med krostue, res­tau­ran­t, stor festsal. Desuden en privat bo­lig på ca. 140 m2.
Hele herligheden er på 1193 m2, og kan købes for en m2-pris på 1257 kr., el­ler un­der halvdelen af ejen­doms­vurderingen, – næsten for god­t til at være san­d­t!
Omsætn./år 850.000
Areal m2 1.193
Ballerup Sag nr. 3651

Centerrestaurant

Pris

250.000

Denne fine kinesiske res­tau­ran­t lig­ger på 1. sal med god bel­lig­len­hed ved in­d­gangen til Bal­lerup Cen­teret. Flot in­drettet serverings­lo­ka­le i kinesisk stil med meget plads til gæsterne. Der er stor serveringsbar ved in­d­gangen. Køk­kenet er stor­t, og der er alt i køk­kenmaskiner. Der er fin "ude­servering" foran res­tau­ran­ten til 30-40 gæster.

Pris på vilkår

295.000

Udbetaling

100.000
Omsætn./år 2.400.000
Husleje/md 36.687
Areal m2 172
Pladser inde 60
Pladser ude 40
Bornholm Sag nr. 3550

Stor restaurant med ejendom og showbiz

Pris

1.495.000

Ken­d­t sel­skabs­for­ret­ning, pt. med revy og kabaret. Egen fritlig­gen­de ejen­dom i den smuk­ke bornholmske natur tæt på Al­linge. Alt er gennemrenover­et og i meget flot stan­d med 02-bevil­ling. Her er fuld­t s­ceneud­styr med lyd og lys. Køk­kenet er stor­t og har tilhøren­de lagerplads.
Ovenpå sel­skabs­for­ret­ningen medfølger en bo­lig på 70 m2.
Vil også egne sig til Catering og pro­duk­tions­køk­ken med sel­skabs­lo­ka­le.

Pris på vilkår

1.793.333

Udbetaling

600.000
Areal m2 333
Pladser inde 120
Pladser ude 30
Sønderjylland Sag nr. 3543

Kro og hotel tæt ved grænsen

Pris

7.800.000

Søn­derjysk histor­isk kro med moderne værelser, krostue, res­tau­ran­t og festsal. Moderne privatbo­lig­. Alt sammen i funktionel og vel­vedligehold­t stan­d, med god, stabil omsætning og fin­t over­skud på bun­dlinjen.
Kroen lig­ger tæt på den dansk-tyske grænse.
Her kan den profes­sionel­le krokone og/el­ler –man­d få sig en god og solid levevej.
Omsætn./år 5.400.000
Areal m2 1.580
Pladser 370
Lolland Sag nr. 3322

Stor billig bolig på landet 337 m2

Pris

745.000

338 m2 vil­la på lan­det til stor­familie, kol­lektiv, bed & breakfast, institution el­ler you name it… 7 km fra Rød­by, 155 km fra København.
Kan evt. opdeles 3-4 min­dre bo­lig­er
Er udlejet til slut 2020.
Areal m2 337
Langeland Sag nr. 3272

Badehotel med havudsigt, håndværkertilbud

Pris

990.000

Hotel med vel­fungeren­de kro og sel­skabs­lo­ka­le til salg for langt un­der ejen­doms­vurderingen.
200 meter til turistbådehavn og færgehavn, tæt på campingplads og ken­d­t og brugt af byens in­d­byg­gere.
Omsætn./år 1.200.000
Areal m2 826
Kbh. forstæder Sag nr. 3212

Større hotel - 19 minutters kørsel fra CPH Airport

Pris

50.000.000

Veldrevet hotel, cen­tralt be­lig­gen­de i rolige omgivel­ser, ca. 10 km fra Råd­huspladsen og tæt på motorvej til Lufthavnen (19 minutters kørsel). 56 dobbelt værelser med toilet og bad, og mulighed for ud­bygning til 100 værelser. En­dvidere forven­tes snarlig lokalplan at give mulighed for 8 2-værelses og 4 stor­e pen­thouse ejerlejligheder. Flotte restaurations­lo­ka­ler, krostue og stor­t køk­ken. Velhold­t ejen­dom i blan­ding af gammel krostil og moderne fa­ci­li­tet­er. En spæn­den­de investering med stor­t poten­tiale for en investor­, til hvem vi gerne fin­der en kvalificeret driftsher­re, el­ler til kromutter/fatter, som vil drive den selv.
Omsætn./år 17.000.000
Areal m2 3.106
Nordsjælland Sag nr. 3122

Butik og Restaurant, 69-525 m2

Pris

0

På den bedste bel­lig­len­hed i Fre­densborg, i fin ejen­dom på hjørnet af gågade og torv, her har du mulighed for at leje fra 69 -525 m2 med en yderst over­kommelig startleje, og en trappeleje, som er til at leve med.
Østerbro København Sag nr. 2569

Erhvervsandel Emdrupvej, udlejet

Pris

435.000

Flot er­hvervs­ejer­lej­lig­hed med god bel­lig­len­hed på Emrupvej.
Velegnet til mange formål.
Udlejet til Sushi-bar.

For­ren­tning på 9,5 %

Husleje/md 3.480
Areal m2 70
Grækenland Sag nr. 1260

Hus på Kreta, panoramaudsigt

Pris

2.380.000

3 soveværelser med aircon­dition
2 badeværelser
Stue/alrum
4 ter­ras­ser, 2 over­dæk­kede og 2 på 1. sal
Garage
Stor swimmingpool delt med nabo
Eneståen­de panoramaud­sigt over Souda Bugten og De Hvide Bjerge, - Kretas flotteste ud­sigt!
Huset er nybyg­get og in­dviet i 2008.
Det er møbleret, og alt medfølger.
Areal m2 100

 

Fandt du ikke hvad du søger, så klik her!


Til top